REGULAMINY SPORTOWE

ROWEROWYCH ZAWODÓW NA ORIENTACJĘ

 2002 ROK

 

 

REGULAMIN DRUŻYNOWEGO PUCHARU POLSKI

 w Rowerowej Jeździe na Orientację

 

I. Organizator

Zawody Drużynowego Pucharu Polski w rowerowej jeździe na orientację w 2002 organizują kluby wytypowane przez Komisję Rowerową Polskiego Związku Biegu na Orientację.

 

II. Terminy

I runda  – 11-12.05 Otwarte  Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację /krótki dystans, dystans klasyczny/.

II runda – 27-29.09 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację /sprint, długi dystans, sztafety/.

III. Uczestnictwo

1.      W klasyfikacji liczeni będą tylko zawodnicy zarejestrowani w PZBnO /nie dotyczy zawodników w kategoriach K/M-10-14/. Dla klubów oraz osób nie zarejestrowanych istnieje możliwość wykupienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 % obowiązującej stawki na 2002 rok z prawem startów tylko w zawodach w rowerowej jeździe na orientację.

2.      Obowiązuje start uczestników we właściwych kategoriach wiekowych. Liczba zawodników zgłoszonych przez klub jest nieograniczona.

 

IV. Kategorie wiekowe

D z i e c i

K-10,  M-10,

1992 i później

D z i e c i

K-12, M-12

1990 –1991

M ł o d z i c y

K-14, M-14

1988 – 1989

J u n i o r z y m ł o d s i

K-16, M-16

1986 – 1987

J u n i o r z y

K-18, M-18

1984 – 1985

M ł o d z i e ż o w c y

K-20, M-20

1982 – 1983

S e n i o r z y

K-21, M-21

1981 – 1966

W e t e r a n i

K-35, M-35

1967 – 1958

-„-

K-45, M-45

1957 i wcześniej

 

 

V. Punktacja i zasady klasyfikacji

 

1.      Drużynowy Puchar Polski w Rowerowej Jeździe na orientację rozgrywany jest w klasyfikacji generalnej uczestniczących klubów.

2.      Punktacja we wszystkich kategoriach jest jednolita.

3.      W obu rundach w każdej kategorii  punktuje się miejsca od 1 do 15 (odpowiednio od 15 do 1 punktu). W przypadku, gdy liczba startujących zawodników jest mniejsza od 15 punktacja uzależniona jest od tej liczby, np. przy 7 uczestnikach  - od 7 do 1 punktu.

4.      Trzej najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymują premię punktową: 3 punkty za 1 miejsce, 2 punkty za 2 miejsce 1 punkt za 3 miejsce. Premia jest przyznawana tylko        wtedy, gdy w danej kategorii wiekowej brało udział co, najmniej 15 zawodników.

5.      Każdy zespół sztafetowy  z nie przekraczającą 100% stratą do czasu zwycięskiej sztafety z Polski  (w ośmiu kategoriach wiekowych – K/M 10-14, K/M 16-18, K/M 19-35,  KV/MV < 150 /weteranki i weterani do 150 lat wieku sztafety/, KV/MV > 150 /weteranki i weterani powyżej 150 lat wieku sztafety/ wg punktacji:

Lokata

1

2

3

4

5

6

 

Punkty

40

30

20

15

10

5

120

 

W przypadku startu mniejszej liczby sztafet niż 6 np. 4, wówczas pierwsza sztafeta otrzymuje 20 punktów, a pozostałe 15, 10, 5.

6.      Suma punktów uzyskanych przez zawodników jednego klubu składa się na wynik końcowy.

7.     W przypadku równej ilości punktów o wyższej lokacie klubu decyduje kolejno: ilość zajętych miejsc pierwszych, drugich itd. w poszczególnych kategoriach w obu rundach.

1.      Zawodnicy zagraniczni nie blokują  miejsc w klasyfikacjach DPP w Rowerowej Jeździe na Orientację -2002.

 

 

VI. Nagrody

1.      Klub - zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzymuje puchar.

2.      Kluby - zdobywcy miejsc 1-12 (klasyfikacja generalna) otrzymują dyplomy.

 

VII. Zasady finansowania

1.      Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator wymieniony w p. I niniejszego Regulaminu.

2.      Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe) ponoszą uczestniczące w zawodach kluby.

3.      Koszt nagród wymienionych w p. VI ponosi Polski Związek Biegu na Orientację.

 

VIII. Sprawy organizacyjne

1.      Sędzią głównym rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację na rok 2002 jest Jan Cegiełka.

2.      Sędzią kontrolerem tych rozgrywek jest Ryszard Chachurski.

3.      Ewentualne protesty rozpatrywane będą stosownie do p.9 Przepisów Biegu na Orientację przez Komisję Sportowo-Techniczną PZBnO.

4.      Regulaminy i komunikaty organizacyjne przesyłają uczestnikom organizatorzy poszczególnych rund z zachowaniem terminów określonych przepisami BnO.

5.      Organizatorzy obu rund DPP w Rowerowej Jeździe na Orientację -2002 zobowiązani są do przesłania wyników tych zawodów do PZBnO nie później niż 14 dni po ich zakończeniu.

6.     Komunikat końcowy rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację ogłasza PZBnO do końca października 2002 r.

 

 

 

 REGULAMIN RANKINGU

 

I. Organizator

Zawody rankingowe organizują kluby (sekcje) wytypowane przez Komisję Rowerową  PZBnO.

II. Program i terminy

WYKAZ ROWEROWYCH ZAWODÓW na ORIENTACJĘ zaliczanych do klasyfikacji      RANKINGU  w 2002

L.p.

Data

Impreza

Miejscowość

Organizator

1

23.03

Otwarte Mistrzostwa Zgierza w RJnO

Zgierz

UKS Zgierz

2

14.04

I Etap Otwartych Mistrzostw Wrocławia w RJnO

Wrocław

WSO

3

27.04

Mistrzostwa Województwa Opolskiego i Śląskiego

Żelazko

Śląski Związek BnO

4

27-28.04

Powiatowe Mistrzostwa w RJnO

Chociw

UKS Inołaz Chociw

5

11-12.05.

 

Otwarte Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację

Warszawa Falenica

UKS Falenica

6

18-19.05.

Jurajski Festiwal w orientacji

Żelazko

Małopolski Związek Biegu na Orientacji

7

19.05

I Mistrzostwa Gdańska w RJnO

Sopot

KInO Neptun Gdańsk

8

25.05

Powiatowe Mistrzostwa w RJnO

Ochędzyn

UKS Junior Ochędzyn

9

25-26.05

II Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w RJnO

Wesoła

WMZBnO

10

09.06

Mistrzostwa Dolnegośląska w RJnO

Wrocław

UKS Artemis

11

07.07

Mistrzostwa Bartoszyc w RJnO

Bartoszyce

UKS Przyjaźń Bartoszyce

12

13.07.

I Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w RJnO

Luzino-Robakowo

Gminny Klub Sportowy w Luzinie

13

27-29.09

II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację

Duszniki Zdrój

UWKS WAT Warszawa

14

06.10

III etap Otwartych Mistrzostw Wrocławia w RJnO

Wrocław

UKS Orły SP 78

15

06.10

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza

Falenica

W-MZBnO

16

06.10.

POL-Open

Dziewicza Góra

UKS Kicin – Sekcja BnO Kompas Z. Hornik

17

20.10

II Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza

w RJnO

Falenica

WMZBnO

 

 Dla każdej kategorii punkty naliczane są oddzielnie.

 

III. Uczestnictwo

1.      W klasyfikacji liczeni będą tylko zawodnicy zarejestrowani w PZBnO /nie dotyczy zawodników w kategoriach K/M-10-14/. Dla klubów oraz osób nie zarejestrowanych istnieje możliwość wykupienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 % obowiązującej stawki na 2002 rok z prawem startów tylko w zawodach w rowerowej jeździe na orientację.

2.      Uczestnicy muszą startować w kategoriach odpowiadających ich wiekowi z wyjątkiem zawodników posiadających zgodę Komisji Sportowo-Technicznej na zmianę kategorii w 2002 roku.

3.      W kategoriach wyższych uczestnicy mogą startować tylko w przypadku Mistrzostw Polski bądź w przypadku połączenia kategorii wiekowych przez organizatora zawodów. W klasyfikacji rankingowej punktowani są  we własnej kategorii wiekowej.

IV. Kategorie wiekowe

 

D z i e c i

K-10, M-10,

1992 i później

D z i e c i

K-12, M-12

1990 – 1991

M ł o d z i c y

K-14, M-14

1988 – 1989

J u n i o r z y m ł o d s i

K-16, M-16

1986 – 1987

J u n i o r z y

K-18, M-18

1984 – 1985

M ł o d z i e ż o w c y

K-20, M-20

1982 – 1983

S e n i o r z y

K-21, M-21

1981 – 1966

W e t e r a n i

K-35, M-35

1967 – 1958

-„-

K-45, M-45

1957 i wcześniej

 

V. Punktacja i zasady klasyfikacji

1.      Do łącznej punktacji rankingowej zalicza się 5 najlepszych wyników. Minimum dwa wyniki ze startu w zawodach CTZ /11-12.05 oraz 27-29.09/ oraz jeden lub trzy najlepsze rezultaty z pozostałych startów.

2.      Punktacją obejmuje się zawodników, którzy zmieścili się w następującej, limitowej  stracie czasu do zwycięzcy:

-         100% we wszystkich kategoriach wiekowych w stosunku do zawodników z Polski.

3.      Punktacja obejmuje miejsca od 1 do 25 bez względu na ilość startujących wg systemu: 30-27-25-23-21-20 i dalej po jednym punkcie mniej. W przypadku identycznego wyniku w zawodach zawodnicy  punktowani są równo, stosownie do zajętego miejsca.

4.      W przypadku równej ilości punktów o lepszym miejscu zdecyduje kolejno:

Ø     bezpośredni wynik  pojedynków rankingowych między zainteresowanymi,

Ø     większa liczba  pierwszych, dalej drugich, trzecich i kolejnych miejsc,

Ø     lepszy wynik w ostatniej imprezie rankingowej, potem przedostatniej itd.

 

VI. Zasady finansowania.

1.      Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy imprez wymienionych w p. II.

2.      Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą zawodnicy lub jednostki organizacyjne ich  delegujące.

3.      Zwycięzcy rankingu otrzymują pamiątkowe statuetki w każdej kategorii wiekowej, w której zostanie sklasyfikowanych minimum 10 zawodników.

4.      Za miejsca 1-3 przyznane zostaną dyplomy.

 

VII. Sprawy organizacyjne.

1.      Celem rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników na przestrzeni całego sezonu we wszystkich kategoriach wiekowych.

2.      Sędzią głównym Rankingu na 2002 r. jest Jan Cegiełka.

3.      Sędzią kontrolerem Rankingu na 2002 r. jest Ryszard Chachurski.

4.      Ewentualne protesty rozpatrywane będą stosownie do p. 9 Przepisów BnO przez Komisję Rowerową PZBnO.

5.      Regulaminy i komunikaty przesyłają klubom licencjonowanym organizatorzy poszczególnych zawodów.

6.      Organizatorzy tych zawodów zobowiązani są do przesłania wyników tych imprez do  PZBnO w ciągu 14 dni po zawodach.

7.      Skrócone wyniki ogłoszone zostają do końca października 2002 r., natomiast pełne ukazują się w „Bilansie Sezonu 2002”.

 

 


RAMOWY REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI w Rowerowej Jeździe na Orientację

(dotyczy wszystkich zawodów rangi mistrzowskiej, a także Pucharu Najmłodszych i Mistrzostw Polski Weteranów)

 

I. Zasady ogólne

1.    Organizatorem Mistrzostw Polski jest wyznaczony klub (jednostka organizacyjna) na zlecenie Polskiego Związku Biegu na Orientację. Organizator podpisuje z PZBnO umowę określającą szczegóły organizacji MP.

2.    Tytuły indywidualnego mistrza oraz dwóch wicemistrzów przyznawane są po rozegraniu jednych zawodów. Wymagany jest udział minimum 4 zawodników w danej kategorii wiekowej. W przypadku mniejszej ilości zawodników organizator ma prawo łączenia kategorii wiekowych tak, aby było minimum 4 zawodników.

3.     Zawodnicy zagraniczni startują 10’ po starcie ostatniego zawodnika z Polski.

4.    Puchar Najmłodszych zostanie rozegrany w terminie 11-12.05 w Falenicy /krótkidystans, dystans klasyczny/ oraz 27.09 /sprint/ i 29.09 /sztafety/ w Dusznikach Zdroju.

II. Uczestnictwo

1.    Uczestnikami  mogą być wyłącznie zawodnicy:

a)    posiadający obywatelstwo polskie, bez konieczności posiadania licencji PZBnO w kategoriach K/M-10 do 14. W pozostałych kategoriach wiekowych zawodnicy muszą posiadać licencję PZBnO.

b)   w zawodach sztafetowych dopuszcza się do startu w składzie zespołu, jednego zawodnika z zagranicy /musi posiadać licencję PZBnO oraz zgodę swojej federacji na reprezentowanie barw danego klubu w Polsce/

2.    Prawo startu   mają:

a)    zawodnicy kategorii wiekowych,

D z i e c i *)

K-10, M-10,

1992 i później

D z i e c i *)

K-12, M-12

1990 – 1991

M ł o d z i c y *)

K-14, M-14

1988 – 1989

J u n i o r z y m ł o d s i

K-16, M-16

1986 – 1987

J u n i o r z y

K-18, M-18

1984 – 1985

M ł o d z i e ż o w c y

K-20, M-20

1982 – 1983

S e n i o r z y

K-21, M-21

1981 – 1966

W e t e r a n i **)

K-35, M-35

1967 – 1958

-„-

K-45, M-45

1957 i wcześniej

*)   Puchar Najmłodszych

**) Mistrzostwa Polski Weteranów

b)     zawodnicy klubu organizującego MP po nadesłaniu listy osób (stosownie do p. 5.7 Przepisów BnO) wyłączonych z organizacji zawodów.

III. Zgłoszenia

1.    Potwierdzenia udziału  - w terminie określonym przez organizatora zawodów.

2.    Do zawodów nie mogą być zgłaszani zawodnicy, którzy w ich terminie odbywają kary dyscyplinarne (zakaz startu, dyskwalifikacji, zawieszenia).

 

IV. Zasady losowania

1.     Myślą przewodnią przyjętych rozwiązań jest dążenie do wyeliminowania niedozwolonej współpracy zawodników na trasie zawodów, a tym samym stworzenie im warunków do indywidualnego zmagania się z trudnościami (technicznymi i fizycznymi) trasy.

2.     Ogólny czas startu  powinien zamknąć się w przedziale do 180 minut.

3.     Minimalny interwał czasowy wynosi 2 minuty (nie dotyczy sprinterskich rowerowych zawodów na orientację).

4.     W kategoriach obsadzonych mniej licznie interwał startowy może być zwiększony maksymalnie do 10 minut.

5.     Zachowując zasadę równości interwałów startowych wyklucza się możliwość losowania wakatów (dotyczy tylko Mistrzostw Polski).

6.     Zawodnicy z tego samego klubu muszą być przedzieleni. Losowanie rozpoczyna się od pierwszego numeru startowego, a w przypadku skupienia zawodników tego samego klubu (sekcji) – dla przedzielenia ich – dopuszcza się możliwość przesunięć.

7.     Losowanie jest obligatoryjne. Sędziom zawodów nie wolno zmieniać minut startowych.

8.     Zawodnicy spóźnieni mogą ruszać na trasę biegu (z kanału dla spóźnionych) bez możliwości uwzględnienia straty czasu w wyniku końcowym.

V. Zasady rozgrywania zawodów

1.    Wszystkie starty podczas Rowerowych Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych muszą odbywać się zgodnie z Przepisami Rowerowych Zawodów na Orientację.

2.    W zawodach preferowane jest wykorzystywanie  systemu Sport-Ident.

VI. Nagrody

1.    Oficjalnymi nagrodami w Rowerowych Mistrzostw Polski   są medale i dyplomy.

a)    Medale przyznaje się za trzy najlepsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.

b)   Na medalu umieszczony jest napis: Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Weteranów lub Puchar Najmłodszych w /.............*/ Rowerowej Jeździe na Orientację oraz cyfry oznaczające rok, datę i miejsce rozgrywania mistrzostw oraz kategorie wiekową.

c)    Dyplomy przyznaje się za sześć najlepszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.

d)   Treść dyplomu powinna zawierać: nazwę imprezy, kategorię wiekową, uzyskany tytuł lub wywalczone miejsce, imię,  nazwisko i klub zawodnika, miejsce i datę zawodów, podpis sędziego głównego i kierownika zawodów, ewentualnie pieczęć bezpośredniego organizatora zawodów.

* konkurencje : sprinterskiej, krótkodystansowej, klasycznej, długodystansowej, sztafetowej.

2.    Organizator zabezpiecza stosowne nagrody rzeczowe dla czołowych zawodników.

3.    Podstawą przyznania nagród jest protokół sędziowski podpisany przez sędziego głównego i kierownika zawodów. Jeżeli fundatorzy nie postanowili inaczej, to również nagrody dodatkowe przyznawane są na podstawie ww. protokółu.

4.    W  Pucharze Najmłodszych rozgrywane są trzy starty indywidualne /sprint, krótki dystans, dystans klasyczny/ oraz jedne zawody sztafetowe. Za wszystkie starty przyznawane są medale, dyplomy i nagrody.

VII. Zasady finansowania

1.    Rowerowe Mistrzostwa Polski i Puchar Najmłodszych organizowane są na zasadach samofinansowania.

2.    Koszty medali pokrywa Polski Związek Biegu na Orientację.

3.    Koszty uczestnictwa zawodników (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie) pokrywają kluby (sekcje) zgłaszające.

4.    Organizator odprowadza do PZBnO 10% wpisowego.

5.    Organizator pokrywa wynagrodzenie kontrolera tras.

VIII. Techniczna kontrola zawodów

1.    Komisja Kartograficzna PZBnO zatwierdza mapę Rowerowych Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych  i wyznacza kontrolera kartograficznego.

2.    Komisja Sportowo-Techniczna PZBnO wyznacza kontrolera tras Rowerowych Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych.

IX. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin i komunikaty organizacyjne Rowerowych Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych, wydaje bezpośredni organizator zawodów w terminach określonych w Przepisach BnO.

2.   Protesty i sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a stanowiące kwestie sporne, rozpatruje Zarząd Polskiego Związku Biegu na Orientację.

 

 

 

REGULAMINY ROWEROWYCH MISTRZOSTW POLSKI MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW i

PUCHARU NAJMŁODSZYCH

(przepisy szczegółowe dla poszczególnych konkurencji)

-    DŁUGODYSTANSOWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ

-         KLASYCZNEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ

-         KRÓTKODYSTANSOWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ

-         SPRINTERSKIEJ JEŹDZIE  NA ORIENTACJĘ

-         SZTAFETOWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ

-          

I. Eliminacje do Rowerowych Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych

W 2002 roku przyjęto bezlimitowy system kwalifikacji  do startu w Rowerowych Mistrzostwach Polski i Pucharze Najmłodszych.

II. Kategorie wiekowe

a/ zawody indywidualne

Dzieci *)

K-10, M-10

1992 i później

D z i e c i *)

K-12, M-12

1990 –1991

M ł o d z i c y *)

K-14, M-14

1988 – 1989

J u n i o r z y m ł o d s i

K-16, M-16

1986 – 1987

J u n i o r z y

K-18, M-18

1984 – 1985

M ł o d z i e ż o w c y

K-20, M-20

1982 – 1983

S e n i o r z y

K-21, M-21

1981 – 1966

W e t e r a n i **)

K-35, M-35

1967 – 1958

-„-

K-45, M-45

1957 i wcześniej

*)   Puchar Najmłodszych

**) Mistrzostwa Polski Weteranów

b/ zawody sztafetowe

 K/M 10-14 – młodziczki, młodzicy,

 K/M 16-18 – juniorki, juniorzy,

 K/M 19-35 – seniorki, seniorzy,

 KV/MV < 150 – weteranki i weterani do 150 lat wieku sztafety,

 KV/MV > 150 – weteranki i wterani powyżej 150 lat wieku sztafety.

 

III. Zasady rozgrywania zawodów

1.      Według regulaminu Rowerowych Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych, zgodnie z przepisami rowerowej jazdy na orientację.

 

IV Terminy Mistrzostw Polski

 

L.p.

Data

Nazwa

Organizator i miejsce

rodzaj

kategorie wiekowe

1

11.05.

 

Otwarte Mistrzostwa Polski w RJnO

UKS Falenica Warszawa

krótki dystans

puchar najmłodszych, mistrzostwa polski juniorów, seniorów i weteranów

2

12.05.

 

Otwarte Mistrzostwa Polski w RJnO

UKS Falenica Warszawa

dystans klasyczny

puchar najmłodszych, mistrzostwa polski juniorów, seniorów i weteranów

3

27.09.

II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w RJnO

UWKS WAT Duszniki Zdrój

sprint

puchar najmłodszych, mistrzostwa polski juniorów, seniorów i weteranów

4

28.09.

II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w RJnO

UWKS WAT Duszniki Zdrój

długi dystans

mistrzostwa polski juniorów, seniorów i weteranów

5

29.09.

II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w RJnO

UWKS WAT Duszniki Zdrój

sztafety

puchar najmłodszych, mistrzostwa polski juniorów, seniorów i weteranów

 

Warszawa, marzec 2002 r.                               Komisja Rowerowa PZBnO

                                                                           Jan Cegiełka /-/